Logga in

Företagshjälpen – del i ett Superföretag


november 4, 2014

superforetagen_2014-1Superföretagen 2014 – 442 företag som gör allt rätt!

Veckans Affärer har i samarbete med kreditupplysningsbolaget Bisnode tagit fram sin årliga lista över svenska Superföretag.

På den exklusiva listan återfinns Boomerang Solutions, Företagshjälpens moderbolag, som ett av de 442 företag som gör allt rätt!
Av de cirka 50 000 företag som omsätter mer än 10 miljoner kronor per år lever dessa 442 stycken (0,9 %) upp till de ”löjligt tuffa kriterierna”, som Per Weidenman, senior analytiker på Bisnode, uttrycker det.

Vi är mycket stolta över att blivit ett Superföretag!
Vårt tydliga fokus inom vårt område, i kombination med våra otroligt skickliga medarbetare – och inte minst alla våra kunder – har gjort detta möjligt. Vi är dock inte nöjda där, 2014 har utvecklingen fortsatt och vi siktar på ett ännu bättre 2015, för att behålla platsen på listan och för att bli ett ännu bättre företag för både medarbetare och kunder.
Henrik Espe, VD på Boomerang Solutions AB

Veckans Affärer och Bisnode gör sin bedömning utifrån ett stort urval parametrar, där försäljningstillväxt givetvis väger tungt. Dock räcker det inte att prestera bra under ett eller två år för att kvala in – Superföretagen måste en god tillväxt under minst fyra år! Uthållig lönsamhet, avkastning och skuldsättning är andra områden där företaget måste klara kvalgränserna och för rättvisans skull jämförs också varje företag med sin bransch. I genomsnitt har Superföretagen mer än fördubblat sin omsättning de senaste fyra åren och tredubblat antalet anställda.

superforetagen_2014-2